Oplodnja

 

 Oplodnja je spajanje muške polne ćelije-spermatozoida, sa ženskom polnom ćelijom. Svega  1000-3000 spermija dospeju do jajne ćelije.

Po ulasku u jajnu ćeliju spermatozoid rotira za 180 stepeni i kreće se prema centralnom delu ćelije. Jedrova opna spermija nestaje a hromatin podleže disperziji. Glava spermija počinje da bubri i nastaje muški pronukleus. Sa pokretanjem muškoga pronukleusa kreće se i ženski pronukleus. Zatim se oba pronukleusa spajaju u jeno jedro i nastaje deobno vreteno. Zatim počinje proces mitoze i od jedne ćelije nastaju dve ćelije.

 

 

 

 DeGrafov folikul-mešak se nalazi u jajniku on puca i zrela jajna ćelija biva izbačena u spoljnu sredinu u peritonijsku šupljinu. Jajašce je okruženo granuloza ćelijama (kumulus ooforus). Jajašce zatim biva uvučeno u jajaovod pomoću fimbrija jajovoda. Unutrašnja površina fimbrija jajovoda prekrivena je trepljikavim epitelom čije cilije neprikidno trepere u smeru abdominalnoga udubljenja jajovoda i guraju jajnu ćeliju u jajovod. U jajovodu dolazi do oplodnje ili ulaska spermija u jajašce. Za tri dana jajašce dospeva do šupljine materice laganim strujanjem tečnosti u jajavodu koja nastaje delovanjem cilijarnoga epitela pri čemu cilije uvek trepere u smeru materice. I blage kontrakcije jajovoda dovode do prenosa jajašca. Dok jajašce putuje ćelije jajovoda luče velike količine sekteta za ishranu jajašca. Kada je stiglo u matericu jajašce ostaje još_4-5 dana u šupljinu materice pre nego što se implantira u matericu. Što znači da implantacija dolazi 7-8 dana nakon ovulacije. Za to vreme jajašce prima hranljive materije iz endimetrijskoga sekreta.

Imlantacija je posledica ćelija trofoblasta koje se razvijaju na površiini blastociste.

 Ove ćelije luče ektoenzime koje vare  i otapaju ćelije endometrijuma. U isto vreme druge ćelije trofoblasta stvaraju konce koji prodiru u dublje slojeve endometrijuma. Kada dođe do implantacije ćelije trofoblasta i ćelije što leže ispod njih naglo bujaju i zajedno sa ćelijama majčinog endometrijuma stvaraju placentu ili posteljicu.

Embrijon za svoj rast i razvitak služi se decidualnim ćelijama. Ove endometrijske ćelije su krupne i sadrže puno hranljivih materija neophodnih za rast embriona. On ovako crpi hranu još_8-12 nedelja. Ali malo hrane pruža mu i posteljica.

Folikularne ćelije meška sintetišu estrogene-ženski polni hormoni. Kada jajna ćelija izađe na mestu De Grafogoga meška stvara se žuto telo koje luče progesteron ovaj je hormon značajan za održanje trudnoće u njegovom nedostatku dolazi do pobačaja.

Oplođena jajna ćelija se deli na dve kćeri ćelije koje se nazivaju blastomere. Ove blastomere se nanovo dele obrazujući 4,6 ,16,32 blastomera.

 

 Oplodnja je spajanje muške polne ćelije, spermatozoida sa ženskom polnom ćelijom. Ovaj proces odvija se u jajovodu. Oplođena polna ćeija počije da se deli prvo na dve zatim 4,8,16,32,ćelije i prelazi u morulu a zatim u blastulu polako putujući prema materici gde će da se ugnjezdi.

u zid materice.

_